ఒన్డే ల్లో 10,000 దాటినా కోహ్లీ పరుగులు…!

0
318
ఒన్డే ల్లో 10000 దాటినా కోహ్లీ పరుగులు..

కోహ్లీ సచిన్ రికార్డు బద్దలు కొట్టాడు !
టై గ నిలిచినా భారత్ విండీస్ రెండో ఒన్డే ..!

ఒక సమాధానం వదిలి

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను నమోదు చేయండి!
దయచేసి ఇక్కడ మీ పేరు నమోదు చేయండి